SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ CENTRUM pro ZRAK LIBEREC

Jsme školské poradenské zařízení v Liberci, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, všem pedagogickým pracovníkům i dalším odborníkům, kteří s nimi pracují. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Aktuality

22.08.2023Změna adresy

Během letních měsíců jsme se přestěhovali a nově nás najdete v areálu Střední zdravotnické školy a VOŠ, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec 2. Další podrobnosti naleznete v sekci Kontakty. Telefon na kontaktní osobu Mgr. Renatu Paříkovou zůstává stejný - 725 961 643.  

23.06.2023Nabídka pracovní pozice - Psycholog v SPC

Tým našeho speciálněpedagogického centra bychom rády rozšířily i o psychologa, jehož náplní práce je především diagnostika a poradenská práce s dětmi, rodiči a pedagogickými pracovníky. Pozice nabízí příležitost také k terapeutické práci s dětmi se zrakovým postižením a jejich rodinami.

23.06.2023Nabídka pracovní pozice - Speciální pedagog v SPC

Do našeho speciálněpedagogického centra stále hledáme novou kolegyni/kolegu na pozici speciálního pedagoga. Náplní práce je komplexní školské poradenství směrem k žákům se zrakovým postižením, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na jejich výchově a vzdělávání.