Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené - Liberec

Jsme školské poradenské zařízení v Liberci, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, všem pedagogickým pracovníkům i dalším odborníkům, kteří s nimi pracují. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Aktuality

16.08.2022Setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky se zrakovým postižením

Stejně jako v minulých letech i letos pořádáme setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky se zrakovým postižením - naše klienty. Podrobnosti k náplni setkání a přihlašování naleznete v přiložené pozvánce. S přihlášenými zájemci se těšíme na viděnou v úterý 30. 8. 2022 ve 14,00 v prostorách SPC.

02.02.2022Přednáška Mgr. Jiřího Haldy - nový termín

Přednáška Mgr. Haldy je přesunuta na nový termín - pátek 8. 4. 2022 v čase 14,00 - 16,30. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

22.11.2021Přednáška Mgr. Jiřího Haldy na téma VÝCHOVA DÍTĚTE V RODINĚ

PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA!!!

V pondělí 22. 11. 2021 od 16,30 pořádá naše SPC ve spolupráci s Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci zajímavou přednášku Mgr. Jiřího Haldy. Přednáška bude zaměřena na problematiku výchovy dětí v rodině ve vztahu ke školnímu prostředí a vzdělávání dítěte. 

Podrobnější informace k přednášce a přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.