Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené - Liberec

Jsme školské poradenské zařízení v Liberci, které poskytuje služby dětem, žákům a studentům se zrakovým postižením, jejich rodičům, všem pedagogickým pracovníkům i dalším odborníkům, kteří s nimi pracují. Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

Aktuality

17.09.2021Sportujeme s Leontýnkou

Děti se zrakovým postižením sportují s nadací Leontýnka.

06.09.2021Radost tvořit - výtvarná soutěž při MFF ve Zlíně

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež se zrakovým postižením ve věku od 2 let do ukončení školní docházky (MŠ, ZŠ, SŠ). Soutěžní práce současně s podepsaným Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte do 10. 5. 2021