Archiv aktualit

22.08.2023Změna adresy

Během letních měsíců jsme se přestěhovali a nově nás najdete v areálu Střední zdravotnické školy a VOŠ, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec 2. Další podrobnosti naleznete v sekci Kontakty. Telefon na kontaktní osobu Mgr. Renatu Paříkovou zůstává stejný - 725 961 643.  

23.06.2023Nabídka pracovní pozice - Psycholog v SPC

Tým našeho speciálněpedagogického centra bychom rády rozšířily i o psychologa, jehož náplní práce je především diagnostika a poradenská práce s dětmi, rodiči a pedagogickými pracovníky. Pozice nabízí příležitost také k terapeutické práci s dětmi se zrakovým postižením a jejich rodinami.

23.06.2023Nabídka pracovní pozice - Speciální pedagog v SPC

Do našeho speciálněpedagogického centra stále hledáme novou kolegyni/kolegu na pozici speciálního pedagoga. Náplní práce je komplexní školské poradenství směrem k žákům se zrakovým postižením, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na jejich výchově a vzdělávání.

23.03.2023Nabídka pracovní pozice - speciální pedagog v SPC

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené Liberec přijme do pracovního poměru speciálního pedagoga. Náplní práce je komplexní školské poradenství směrem k žákům se zrakovým postižením, jejich rodinám a pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na jejich výchově a vzdělávání.

15.03.2023Křest zvukové knihy

Krajská vědecká knihovna v Liberci v rámci projektu "Děti čtou nevidomým dětem" připravila pro děti se zrakovým postižením již dvacátou zvukovou knížku. Letos byla namluvena kniha Lukáše Csicsely Metamorfórky. Jsme rádi, že se každoročně slavnostního křtu zúčastňujeme a že se zvuková knížka dostane k našim klientům. 

Více se dozvíte zde: https://www.kvkli.cz/pro-deti/jak-jeste-podporujeme-ctenarstvi/deti-ctou-nevidomym-detem 

06.03.2023Oznámení o zrušení pevné telefonní linky

Od března 2023 je zrušena pevná telefonní linka (482 710 332). Pro první kontakt s naším SPC využívejte telefonní číslo 725 961 643. Pro stávající klienty platí telefonní čísla jednotlivých pracovníků uvedených na webu SPC.     

16.02.2023Navázali jsem kontakt s Ateliérem asistivních technologií Střediska Elsa ČVUT - Atelion

V rámci navázané spolupráce jsme získali všehcny dosud vydané hmatáky - hmatové letáky věnované nejrůznějším tématům a oblastem (např. mapy, mince, bludiště). Hmatáky jsou pro zájemce k nahlédnutí (ev. vypůjčení) v našem SPC (po předchozí domluvě).

Atelion

16.02.2023Nabídka letní tábora pro děti s postižením zraku TERMIX

Letní tábor pro děti s postižením zraku TERMIX

16.02.2023Účast SPC na aktivitách v rámci Týdne neziskových organizací

Naše SPC se bude aktivně účasnit akce Týnes (Krajské týdny pro neziskový sektor). V pondělí 6. 3. 2023 budeme ve spolupráci s TyfloCentrem, Tyfloservisem a odbočkou SONS v LK realizovat besedu s názvem „Život osob s těžkou vadou zraku v Libereckém kraji“.

Následující den, v úterý 7. 3. 2023, se v rámci aktivity Motyčkovic klika, z.s. představíme na „tržišti“ organizací, které se zabývají posyktováním služeb dětem a dospělým s PAS a dalšími typy speciálních potřeb. 

Web akce

16.02.2023Účast na J50 – závod na 10km

V dobré náladě, leč ne příliš dobrém počasí (mlha, drobný déšť) zdolal Martin Tollar 10 km v čase 1:20:17, který mu vynesl 4. místo mezi běžci se zrakovým postižením. Děkujeme Petře Hynčicové, která ho v poli závodníků opět výborně trasovala.

Výsledková listina

16.02.2023Účast na Zimní olympiádě dětí a mládeže

Ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2023 pořádal Královehradecký kraj v okolí Špindlerova Mlýna 20. ročník ZODM a vůbec poprvé byla do soutěží zařazena také disciplína běžecké lyžování sportovců se zrakovým postižením, které se zúčastnil i náš klient Martin Tollar, žák Střední odborné školy v Jablonci nad Nisou. Za skvělou reprezentaci mu patří poděkování. Samotná účast na sportovní akci tohoto rozsahu přináší účastníkům mnoho zkušeností a zážitků, které mohou zúročit při dalších příležitostech. 

Fotografie z akce

Rozhovor s trasérkou

16.08.2022Setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky se zrakovým postižením

Stejně jako v minulých letech i letos pořádáme setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají žáky se zrakovým postižením - naše klienty. Podrobnosti k náplni setkání a přihlašování naleznete v přiložené pozvánce. S přihlášenými zájemci se těšíme na viděnou v úterý 30. 8. 2022 ve 14,00 v prostorách SPC.

02.02.2022Přednáška Mgr. Jiřího Haldy - nový termín

Přednáška Mgr. Haldy je přesunuta na nový termín - pátek 8. 4. 2022 v čase 14,00 - 16,30. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

22.11.2021Přednáška Mgr. Jiřího Haldy na téma VÝCHOVA DÍTĚTE V RODINĚ

PŘEDNÁŠKA JE ZRUŠENA!!!

V pondělí 22. 11. 2021 od 16,30 pořádá naše SPC ve spolupráci s Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci zajímavou přednášku Mgr. Jiřího Haldy. Přednáška bude zaměřena na problematiku výchovy dětí v rodině ve vztahu ke školnímu prostředí a vzdělávání dítěte. 

Podrobnější informace k přednášce a přihlašování naleznete v přiložené pozvánce.

17.09.2021Sportujeme s Leontýnkou

Děti se zrakovým postižením sportují s nadací Leontýnka.

06.09.2021Radost tvořit - výtvarná soutěž při MFF ve Zlíně

Soutěže se mohou zúčastnit děti a mládež se zrakovým postižením ve věku od 2 let do ukončení školní docházky (MŠ, ZŠ, SŠ). Soutěžní práce současně s podepsaným Souhlasem se zpracováním osobních údajů zasílejte do 10. 5. 2021