Informace pro pedagogické pracovníky

Pokud je váš žák klientem našeho poradenského zařízení, budeme spolu konzultovat jeho vzdělávací potřeby. Zpravidla se s vámi domlouváme na konzultaci přímo ve škole, kde můžeme vidět dítě v prostředí třídy, v interakci s učitelem i spolužáky. Na konzultaci řešíme např. pracovní místo dítěte ve třídě, úpravu vizuálních materiálů, pomůcky, metodické postupy a další záležitosti. Zároveň jsme vám k dispozici kdykoliv během školního roku.

Ceníme si vzájemné spolupráce, proto jsme rády, když jste s námi v kontaktu. Prosíme, abyste pro kontakt využívali vždy toho pracovníka, který je v Doporučení ke vzdělávání dítěte uveden v záhlaví (jako ten, kdo věc vyřizuje). Ten se dítěti dlouhodobě věnuje a dokáže s vámi jeho vzdělávací potřeby řešit.

Vždy před návštěvou dítěte u nás v SPC vás poprosíme o vyplnění školního dotazníku. Ten je ke stažení níže. Pomůže nám, pokud jej vyplníte pečlivě a pravdivě a neopomenete zhodnotit poskytovaná podpůrná opatření a navrhnout jejich případné úpravy.


Přílohy ke stažení:

Školní dotazník MŠ (45.6 kB)Školní dotazník ZŠ (33.5 kB)Školní dotazník SŠ (17.6 kB)