Informace pro rodiče

O službu žádá zákonný zástupce nebo zletilý žák/student osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Při objednání se vás budeme ptát na následující údaje:

  • vaše příjmení včetně kontaktu, jméno, příjmení a datum narození vašeho dítěte třídu a školu, kterou vaše dítě navštěvuje
  • důvod žádosti o naši službu
  • dostupné informace ohledně zrakové vady
  • zda je vaše dítě klientem jiného školského poradenského zařízení, případně zda bylo již někde psychologicky nebo speciálněpedagogicky vyšetřené

Domluvíme se na konkrétním termínu a v tento termín vás budeme v SPC očekávat. Na konzultaci nebo vyšetření s sebou přineste aktuální zprávu očního lékaře (případně i ortoptisty) a aktuální zprávy dalších odborníků, které vaše dítě navštěvuje (např. neurolog, ORL, klinický psycholog, logoped). Školáci by neměli zapomenout školní tašku, abychom se mohli společně podívat do učebnic, sešitů na psací pomůcky. Pro malé děti se budou hodit přezůvky.

Pokud k nám jdete poprvé, vyplníme nejprve společně anamnestický dotazník a popovídáme si o tom, co vás k nám přivádí, jaké má dítě obtíže apod. Po úvodním rozhovoru se pustíme do práce s vaším dítětem.

Na závěr zhodnotíme společnou práci a dohodneme se, jak dále postupovat v rozvoji dítěte a jeho vzdělávání.

Délka konzultace či vyšetření je vždy individuální.

Přibližnou délku vám můžeme na vyžádání sdělit při objednání.

JAK SE OBJEDNÁVAJÍ NOVÍ KLIENTI:

Kontaktuje Mgr. Renatu Paříkovou na tel. čísle +420 725 961 643 nebo napište e-mail na adresu spc@zrakliberec.cz

JAK SE OBJEDNÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ KLIENTI:

Kontaktujte vždy toho pracovníka, který má vaše dítě na starosti. Je to ten, se kterým se vždy potkáte v prostorách SPC a jehož jméno najdete ve Zprávě z vyšetření (vlevo nahoře)

Nenechte se odradit tím, pokud vám hned napoprvé telefon nezvedneme, možná zrovna pracujeme s dítětem nebo konzultujeme ve škole. Zkuste prosím zavolat znovu nebo vyčkejte a my se vám v brzké době ozveme zpět.